A konferenciához kapcsolódóan a 35-évnél fiatalabb kutatók pályázhatnak a Vértes Attila tiszteletére alapított Vértes Attila Ifjúsági Nívódíj elnyerésére.

Ez azoknak a fiatal kutatóknak adományozható, akik a radiokémia tudományok területén végzett kutatási témájuk kidolgozásában az utolsó két évben kimagasló eredményt értek el. A Nívódíjat a munka 4-6 oldalas összefoglalója, valamint az "Őszi Radiokémiai Napok" konferencián tartott előadás alapján a Szakértői Kuratórium ítéli oda.

A pályázati anyagot az on-line jelentkezési rendszeren keresztül kell benyújtani 2024. szeptember 15-ig.


Letölthető dokumentumok:

docVértes Attila Ifjúsági Nívódíj Pályázati adatlap

docVértes Attila Ifjúsági Nívódíj Sablon

docVértes Attila Ifjúsági Nívódíj - társszerzői nyilatkozat

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A „Vértes Attila Alapítvány” nevű civil szervezet (a továbbiakban: Alapítvány), együttműködésben az MTA Radiokémiai Tudományos Bizottságával, (a továbbiakban: MTA RKTB) és a Magyar Kémikusok Egyesületével (a továbbiakban: MKE), a 35 évnél fiatalabb kutatók kiemelkedő kutatási eredményeinek elismerésére ösztöndíjat alapított

Vértes Attila Ifjúsági Nívódíj”

elnevezéssel.

A Vértes Attila Ifjúsági Nívódíj (a továbbiakban: Nívódíj) 2024-ben azoknak a 35 évnél fiatalabb kutatóknak adományozható, akik a radiokémia tudományok területén végzett kutatási témájuk kidolgozásában az utolsó két évben kimagasló eredményt értek el.

Az eredményeket saját kutatási munkájából írt, minimum 4, maximum 6 oldal terjedelmű dolgozat, valamint az MKE közös szervezésében évente zajló "Őszi Radiokémiai Napok" konferencián tartott előadás alapján a szakértői kuratórium ítéli oda. A dolgozat alapját képezheti egy, referált folyóiratban már megjelent vagy megjelenésre elfogadott cikk, de a 4-6 oldalas dolgozatot minden pályázónak meg kell írni. Ebben az esetben az eredeti cikket is mellékelni kell, és fel kell sorolni a dolgozat irodalomjegyzékében. (A dolgozat megírásához alkalmazandó sablon a felhíváshoz csatolva.)

A dolgozatot angol vagy magyar nyelven kell megírni, és tartalmazzon egy 100-400 szavas angol- és magyar nyelvű kivonatot. Amennyiben a dolgozat alapja már megjelent cikk, ügyelni kell rá, hogy ábrák, táblázatok változtatás nélküli átvételéhez meg kell kérni a cikk kiadójának engedélyét. A dolgozatban a pályázónak első szerzőnek kell lenni.

A Nívódíj két kategóriában ítélhető oda:

    I. kategória: Vértes Attila Ifjúsági Nívódíj

Ezt a díjat nem kaphatja olyan személy, aki azt korábban már legalább két alkalommal elnyerte.

    II. kategória: Vértes Attila Ifjúsági Nívódíj Különdíj

Az I. kategória nyertese nettó 100.000,- Ft, azaz százezer forint összegű Vértes Attila Ösztöndíjban részesül. Az II. kategória nyertese nettó 70.000,- Ft, azaz hetvenezer forint összegű Vértes Attila Ösztöndíjban részesül. A Különdíj azoknak a sikeres pályázóknak adományozható, akik a zsűri értékelése alapján második, vagy további helyezést értek el.

Oklevél illeti meg a díjazott fiatal kutatót és témavezetőjét. Az okleveleket az MKE készítteti el, és azt a MTA RKTB elnöke, az MKE képviselője és az Alapítvány képviselője írja alá. Az elismerő okleveleket az Őszi Radiokémiai Napokon az MTA RKTB elnöke vagy delegáltja, a Szakértői Kuratórium elnöke vagy delegáltja és a Vértes Attila Alapítvány képviselője adja át ünnepélyes keretek között.

Az ösztöndíjat a nyertesek részére az Alapítvány biztosítja és utalja át a díjazottaknak a Szakértői Kuratórium jegyzőkönyve, és a díjazottak által kitöltött személyi adatlap alapján.

A díjazott az ösztöndíjat oktatási intézményekben folytatott tanulmányokra, kutatásra vagy külföldi tanulmányútra köteles fordítani.

Az ösztöndíj odaítéléséről az Alapítvány által felkért Szakértői Kuratórium dönt. A Szakértői Kuratórium elnöke: az Alapítvány alapítója, vagy annak delegáltja.

Tagjai:

  • Az MTA RKTB elnöke

A beérkező közleményeket bíráló szakértők:

  • Kónya József, a kémiai tudomány doktora,
  • Wojnárovits László, a kémiai tudomány doktora,
  • Zagyvai Péter, a kémiai tudomány kandidátusa.

A bíráló szakértők helyébe azok bármilyen okból történő visszalépése esetén az Alapítvány kuratóriuma jogosult más személyt felkérni.

Tanácskozási jogú tagok:

  • az MTA RKTB titkára (egyben a Szakértői Kuratórium titkára) és
  • az MTA RKTB Munkabizottságok elnökei vagy delegáltjaik.

Állandó meghívottak:

  • Az Alapítvány kuratóriuma.

A Szakértői Kuratórium a Nívódíjra vonatkozó tudnivalókat, továbbá ezt a pályázati felhívást a "Őszi Radiokémia Napok" konferencia felhívással együtt teszi közzé az MKE honlapján.

Az írásos pályázati munkát a konferencia honlapján lévő on-line jelentkezési rendszeren keresztül kell benyújtani, DOC vagy RTF fájlba szerkesztve. A pályázathoz tartozó további anyagokat (pályázati űrlap, társszerzői nyilatkozat, hallgatói státusz igazolása, beszkennelve (PDF vagy JPEG, esetlegesen a folyóiratcikk DOI számot is tartalmazó PDF verziója) pedig egy tömörített ZIP fájl formájában e-mail-en kérjük beküldeni (Jószai István, e-mail: Ez az email cím védett a spam robotoktól. A megtekintéséhez JavaScript szükséges.). Az adminisztratív mellékletek egy eredeti, aláírt példányát az Őszi Radiokémiai Napok regisztrációs pultjánál kérjük a konferencia kezdetén leadni. A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás a konferencia szakmai szervezőjétől (Jószai István, e-mail: Ez az email cím védett a spam robotoktól. A megtekintéséhez JavaScript szükséges.; +36(52)255-000/56862, cím: Debreceni Egyetem Klinikai Központ Orvosi Képalkotó Klinika Nukleáris Medicina, 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98., PET épület, 109. szoba) kérhető.

A pályázat benyújtási határideje 2024. szeptember 15. A szükséges formanyomtatványok és sablonok letölthetők a konferencia honlapjáról.

 

Budapest, 2024. május 2.

 

Dr. Szabó János Zoltán  Dr. Homonnay Zoltán
az MKE ügyvezető igazgatója  a Vértes Attila Alapítvány Kuratóriumának elnöke